Zapisz się na wiosenną maturę

Zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w sesji zimowej 2006 r. mają prawo do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2006 w terminie do 15 marca br. w szkołach, których są absolwentami. Termin ten nie dotyczy zdających w sesji wiosennej 2005 r., dla których ostatecznym terminem składania deklaracji był dzień 30 września 2005 r. Dotyczy zaś absolwentów, którzy:
– złożyli deklaracje na sesję zimową 2006 r. , ale nie przystąpili do niej z przyczyn losowych lub zdrowotnych (potwierdzone zwolnieniem lekarskim);
– przystąpili do sesji zimowej (zdawali po raz pierwszy i matury nie udało się im zdać);
– przystąpili do sesji zimowej, ale wynik nadal ich nie satysfakcjonuje.
Od sesji zimowej 2006 roku ma zastosowanie § 98a ust. 5 rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. – Dz. U. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm. „Zdający, przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku części pisemnej egzamin z danego przedmiotu, niezależnie od poziomu, na, którym zdawał egzamin maturalny z tego przedmiotu, może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu odpowiednio na poziomie podstawowym lub poziomie rozszerzonym albo na poziomie podstawowym.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij