Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

W czerwcu 2006 roku odbędzie się pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych.

Zgodnie z ogłoszeniem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej standardy wymagań egzaminacyjnych przewidują wykonanie elementów zadania na stanowiskach pracy typowych dla danego zawodu. Jednakże z powodu braku funduszy na zakup sprzętu i oprogramowania CKE przewiduje okres przejściowy dla dwóch sesji egzaminacyjnych – w latach 2006 i 2007.

W tym czasie:

– do minimum ograniczone będą zadania dotyczące wykonywania pewnych prac – tylko do takich elementów, które są potrzebne do opracowania projektu realizacji zadania

– rozwiązanie zadania nie będzie wymagało zastosowania komputera na stanowisku zdającego, z wyjątkiem zawodów: technik informatyk, fototechnik, technik mechanik okrętowy i technik rachunkowości.

Jeszcze w tym roku rozpoczną się szkolenia egzaminatorów. Prace zdających będą sprawdzane przez egzaminatorów w ośrodkach sprawdzania prac.

Wprowadzenie powyższego systemu wymaga jednolitego wyposażenia wielu stanowisk w szkołach i placówkach. Sprzęt i oprogramowanie do egzaminów zawodowych mają być zakupione ze środków z funduszy strukturalnych

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij