Rozwój szkół – dofinansowanie ze środków UE

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Unii Europejskiej przygotowuje projekt pod nazwą „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe”. W ramach projektu wspierane będą inicjatywy rozwoju szkół koncentrujące się wokół rozwijania podstawowych umiejętności uczniów, umożliwienia uczniom uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, pomocy uczniom mającym trudności w nauce (w szczególności pochodzącym z obszarów wiejskich), promowania spójności społecznej oraz dostosowywania programów kształcenia do potrzeb lokalnych rynków pracy.

Realizacja projektu przebiegać będzie we współpracy z samorządami i społecznościami lokalnymi, a dofinansowywane projekty powinny być wkomponowane w lokalne lub regionalne strategie rozwoju. Projektodawcami wyłanianymi w drodze konkursu będą organizacje pozarządowe. W ramach projektu, w którego realizacji uczestniczyć może docelowo 5000 szkół, wstępnie zaplanowano budżet wysokości 75 mln euro. Środki finansowe pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, zgodnie z zasadą, że 75 proc. sumy pochodzi z Funduszu, 25 proc. to wkład krajowy. Realizacja projektu rozpocznie się w 2004 roku.

Więcej informacji:www.menis.gov.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij