Jesteś po historii, polonistyce, biologii, matematyce lub kierunku pokrewnym? A może już uczysz w szkole? Możesz u nas zdobyć uprawnienia nauczycielskie, a także rozwinąć swoje kompetencje pedagogiczne i dydaktyczne. Rozpocznij jedyne w Polsce bezpłatne dzienne studia podyplomowe i zdobądź stypendium. 

Uwaga! Trwa II tura rekrutacji. Na kandydatów czeka kilkanaście ostatnich miejsc!

Prowadzimy studia w ramach czterech ścieżek nauczycielskich:

 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • biologia z przyrodą

Czekają na Ciebie:

 • bezpłatne dzienne studia podyplomowe
 • stypendium do 2 tys. zł miesięcznie
 • darmowy pokój w akademiku UW
 • uprawnienia nauczycielskie
 • dyplom Uniwersytetu Warszawskiego
 • gwarantowana propozycja pracy

Kto może przystąpić do rekrutacji?

Studenci i studentki ostatniego roku studiów magisterskich na kierunkach: 

 • filologia polska
 • historia
 • biologia oraz kierunki pokrewne* (np. ochrona środowiska, biotechnologia, nauka o zwierzętach, mikrobiologia)
 • matematyka oraz kierunki pokrewne* (np. fizyka, informatyka, finanse i rachunkowość)

Absolwenci i absolwentki studiów magisterskich na kierunkach:

 • filologia polska
 • historia
 • biologia oraz kierunki pokrewne* (np. ochrona środowiska, biotechnologia, nauka o zwierzętach, mikrobiologia)
 • matematyka oraz kierunki pokrewne* (np. fizyka, informatyka, finanse i rachunkowość)

Czynni nauczyciele i nauczycielki ze stażem do 10 lat, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje dydaktyczne i wychowawcze, uczący następujących przedmiotów:

 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • biologia i przyroda

* w przypadku studiów pokrewnych kandydat/ka musi legitymować się odpowiednią liczbą godzin przedmiotów kierunkowych. Każdorazowo analizowany jest zatem suplement do dyplomu. 

Rekrutacja do Szkoły Edukacji – jak wygląda?

W procesie rekrutacyjnym sprawdzamy wiedzę merytoryczną kandydata/kandydatki oraz predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela. Nabór ma dwa etapy:

 1. Najpierw kandydat/ka wypełnia formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ. Oprócz danych kontaktowych, CV i skanu dyplomu kandydaci załączają również list motywacyjny.
 2. Następnie osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Szkoły Edukacji w Warszawie. W trakcie rozmowy rozwiązują zadanie merytoryczne (przedstawiają własne rozwiązanie zadania i ustosunkowują się do sposobu rozwiązania go przez ucznia). Omawiają też swoje motywacje do podjęcia studiów nauczycielskich oraz przedstawiają rekomendację na temat kompetencji zawodowych, społecznych lub akademickich.

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiologiczną, do odwołania możliwa będzie realizacja rozmów rekrutacyjnych także online.

Druga tura rekrutacji potrwa do 28 czerwca. Więcej informacji o jej przebiegu można znaleźć w naszym przewodniku, dostępnym TUTAJ. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się TUTAJ

ZOBACZ, co mówią nasi absolwenci o studiach w Szkole Edukacji. FORMULARZ REKRUTACYJNY

Stypendium

Studenci Szkoły Edukacji mogą się ubiegać o stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie. Wsparcie finansowe, ufundowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, pozwala na pokrycie kosztów utrzymania w czasie studiów. Dzięki niemu nasi studenci mogą się skupić na swoim nauczycielskim rozwoju, bez presji i martwienia się o sytuację finansową.

W roku akademickim 2019/2020 stypendium otrzymało 100% naszych studentów.

O stypendium mogą się ubiegać osoby, które pozytywnie przeszły rekrutację do Szkoły Edukacji PAFW i UW, a dochód na członka rodziny nie przekracza 3.000 PLN brutto miesięcznie.

Osoby spoza Warszawy mogą także otrzymać bezpłatny jednoosobowy pokój w akademiku UW. Więcej o programie stypendialnym TUTAJ.

Szkoła Edukacji – kim jesteśmy?

Szkoła Edukacji to miejsce, w którym pokazujemy przyszłym, początkującym i doświadczonym nauczycielom, jak uczyć i wychowywać w każdym działaniu.

 • Budujemy wspólnotę skutecznych i zaangażowanych pedagogów
 • Dajemy im praktyczną wiedzę i sprawdzone narzędzia
 • Tworzymy przestrzeń do rozmowy o tym, czym jest dobra edukacja

Nasza szkoła powstała w 2015 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Uniwersytetem Warszawskim. Co istotne, działania SE mają charakter niekomercyjny – są nastawione na poprawę jakości edukacji w Polsce.

Jesteśmy jedynym miejscem w Polsce, które prowadzi bezpłatne dzienne studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli języka polskiego, historii i WOS, biologii oraz matematyki. Prowadzimy też całoroczne kursy doskonalące i warsztaty psychologiczno-dydaktyczne dla rad pedagogicznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kursach doskonalących i warsztatach dla rad pedagogicznych, kliknij TUTAJ.

Nauczyciele w wielu szkołach w Polsce rozpoczęli tzw. „strajk włoski”, protest przeciwko niskim płacom i złej organizacji swojej pracy. Polega on na rygorystycznym przestrzeganiu ustawowego limitu 40 godzin pracy w tygodniu.
Często w tym czasie nie ma już miejsca na kilkudniowe wycieczki szkolne, dodatkowe zajęcia kółek przedmiotowych i przygotowań do konkursów czy egzaminów końcowych.
Rodzice zaniepokojeni tą sytuacją i w trosce o swoje dzieci szukają różnych rozwiązań. Coraz popularniejsze jest zakładanie przez Radę Rodziców własnego stowarzyszenia lub fundacji. Taka struktura prawna pozwala Radzie na podpisanie z nauczycielami umów zleceń i wypłacenie wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy. Od kilku lat takie stowarzyszenie działa z powodzeniem w renomowanym liceum „Poniatowskiego” w Warszawie.
Wpłaty na konto stowarzyszenia są dobrowolne, a z zajęć mogą skorzystać wszyscy zainteresowani uczniowie, nawet jeżeli ich rodzice nie dokonali stosownej wpłaty na ten cel. Umowna składka, na którą zgodzili się wszyscy rodzice w 2018 roku wynosiła 350zł. Z tych pieniędzy Rada Rodziców poprzez swoje stowarzyszenie oprócz dodatkowych zajęć sfinansowała między innymi ciepłą herbatę dla wszystkich uczniów w miesiącach zimnych, udział mniej zamożnych uczniów w wycieczkach szkolnych, a także drobne remonty w budynku szkoły.
Model finansowania dodatkowych zajęć wypracowany w tej szkole przez rodziców, nauczycieli i uczniów działa sprawnie. Czy jest to jednak pomysł do skopiowania w innych szkołach , zwłaszcza w mniejszych miejscowościach??? Jak w wielu innych obszarach funkcjonowania naszego państwa potrzebne są dobre rozwiązania systemowe.

źródło: Gazeta Wyborcza

Manifestacja organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie największą od lat demonstracją pracowników oświaty: nauczycieli, pracowników obsługi, pracowników administracji i kadry kierowniczej wszystkich typów szkół, a także środowisk edukacyjnych: organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz oświaty, rodziców, przedstawicieli samorządów i wszystkich osób, którym zależy na dobru uczniów polskich szkół.

Protestujący bedą się domagać NATYCHMIASTOWEGO WYCOFANIA PROJEKTU REFORMY i ROZPOCZĘCIA RZECZYWISTEJ DEBATY DOTYCZĄCEJ PROBLEMÓW EDUKACJI

NIE ZGADZAJĄ SIĘ NA:
– demontaż systemu, polegający między innymi na wygaszaniu, a w konsekwencji likwidacji gimnazjów;
– tworzenie atmosfery zagrożenia utratą pracy przez wielotysięcznej grupy pracowników oświaty – pedagogicznych i niepedagogicznych;
– zaprzepaszczenie wieloletniego dorobku szkół i placówek oświatowych, a także ogromnych nakładów poniesionych przez samorządy;
– brak zwiększenia nakładów na oświatę, w tym brak podwyżek płac pracowników oświaty.

Manifestacja 19 listopada w Warszawie!
szegółowy plan manifestacji:
http://www.znp.edu.pl/element/2879/MEDIA._Ogolnopolska_Manifestacja_Nie_dla_chaosu_w_szkole

 

10 października, w całej Polsce odbędzie się protest nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego wraz z koalicją „Nie dla chaosu w szkole” zapowiedzieli pikiety przed gmachami urzędów wojewódzkich. Pikiet będzie 17 (dwie w woj. zachodniopomorskim – w Szczecinie i Koszalinie).

W ten sposób Związek Nauczycielstwa Polskiego protestuje przeciw planowanej reformie edukacji, która spowoduje chaos i zwolnienia w oświacie. Wg ZNP, proponowana reforma ustroju szkolnego:

 • ma charakter rewolucyjny: zburzy wszystkie struktury systemu tworzone przez wiele lat i w krótkim czasie dotknie wszystkich poziomów edukacyjnych;
 • będzie niezwykle kosztowna, a koszty te w głównej mierze poniosą jednostki samorządu terytorialnego;
 • stwarza więcej zagrożeń niż szans dla dobrej edukacji, a jej skutkiem będzie obniżenie poziomu jakości edukacji i zaprzepaszczenie wypracowanych przez szkoły osiągnięć;
 • spowoduje zwolnienia nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkolnej administracji i obsługi, przede wszystkim z gimnazjów.

Sławomir Broniarz podkreśla, że poniedziałkowe protesty to wyłącznie strajk ostrzegawczy. Jeśli Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, zignoruje je, nie jest wykluczone, że dojdzie do całkowitego strajku nauczycieli. Związek apeluje o wycofanie projektu ustawy likwidującej gimnazja oraz o rozpoczęcie dyskusji o rzeczywistych problemach szkoły. Zwiększenie nakładów na edukację. Zaprzestania przerzucania kolejnych oświatowych obowiązków na samorządy.

 

Katarzyna Nowak-Zawadzka, pedagog szkolna z Warszawy, została „Nauczycielem Roku 2015” w konkursie organizowanym już po raz 14 przez „Głos Nauczycielski”, którego celem jest uhonorowanie nauczycieli, cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się we wtorek 13 października, na Zamku Królewskim w Warszawie.

Na liście nauczycieli nominowanych do nagrody, oprócz Pani Katarzyny znaleźli się:

– Beata Buła – Gimnazjum w Cieszkowach

– Bożena Cudak – VIII LO w Krakowie

– Alicja Gałęziowska – Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu

– Ewa Gatnar – Zespół Szkół nr 1 w Rybniku

– Beata Gendek-Barhoumi – VII LO w Częstochowie

– Jolanta Hodur – Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach

– Krzysztof Kwiatkowski – Szkoła Podstawowa w Turzy Małej

– Anna Mynyk – II LO w Ostrołęce

– Magdalenę Piekło – Zespół Szkół w Grobli

– Mariusz Sokołowski – Gimnazjum w Wasilkowie

– Izabela Starosta-Byczyńska – Zespół Szkół w Bolechowie

– Ewa Szczerba – Zespół Szkół w Kamiennej Górze.

Dlaczego to właśnie Katarzyna Nowak-Zawadzka otrzymała nagrodę?

Laureatka pracuje jako pedagog szkolny w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie. Pomaga trudnej młodzieży, służy pomocą dzieciom niepełnosprawnym, zawsze jest do dyspozycji rodziców. Dzięki jej inicjatywie szkoła otrzymała sprzęt do terapii uwagi słuchowej metodą Alfreda Tomatisa kupiony ze środków unijnych. Zorganizowała także dla przedstawicieli szkoły bezpłatny kurs z zakresu terapii uwagi słuchowej. Pani Katarzynie udało się też zdobyć pieniądze na zakup sprzętu do terapii integracji sensorycznej. Zmobilizowała ponadto dzieci i rodziców do wsparcia dwóch projektów w ramach budżetu partycypacyjnego – zakupu sprzętu do terapii Warnkego oraz wykonania murali na elewacji szkoły. Założyła też stowarzyszenie Serce Malowane, które wspiera szkołę w jej działaniach.

14 października, w Dzień Edukacji Narodowej, uczniowie podziękowali swoim ulubionym wychowawcom za trud nauczania. Jak wiele z tych słów uznania trafiło do korepetytorów? Zapewne niedużo. Chociaż to oni po ostatnim szkolnym dzwonku biorą na siebie ciężar kształcenia Polaków. Kim są i jak wygląda ich praca?

Z zestawienia przygotowanego przez serwis e-korepetycje.net na podstawie danych własnych portalu wynika, że statystyczny korepetytor jest młodą kobietą (aż 73% wszystkich nauczających po godzinach stanowią kobiety), w przedziale wiekowym od 18 do 34 lat.

Korepetytorzy są elastyczni, dostosowują się do planów swoich uczniów, dlatego poza ofertą zajęć w dni robocze, umożliwiają również spotkania w soboty i niedziele. Ponad połowa ofert korepetycji (57%) dotyczy nie tylko lekcji prowadzonych od poniedziałku do piątku, ale także w weekendy.

Najwięcej ofert zajęć przedstawiają korepetytorzy z województw mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego. Przy czym uczniowie z województwa mazowieckiego mogą wybierać spośród największej liczby zajęć – z tego regionu pochodzi aż 24,21% wszystkich ogłoszeń korepetycji.

Prawie 19% ogłoszeń korepetytorów dotyczy zarówno możliwości udzielania lekcji przez Internet, jak i prowadzenia zajęć stacjonarnych w domu ucznia bądź u korepetytora. „Internet umożliwia przełamywanie barier odległości w nauczaniu oraz otwiera rynek edukacji na korepetytorów i uczniów pochodzących z małych miejscowości” – stwierdza Marcin Gryszko, właściciel serwisu e-korepetycje.net.

Jakich przedmiotów uczą korepetytorzy? Najczęściej oferują lekcje z: języka angielskiego, matematyki, chemii, języka niemieckiego, języka polskiego. Warto zwrócić uwagę, że w przedstawionym TOP 5 znajdują się przedmioty obowiązkowe na egzaminie dojrzałości (matematyka i język polski) oraz dwa języki obce również najczęściej wybierane przez polskich maturzystów.

„Korepetytorzy w dużej mierze oferują naukę popularnych przedmiotów szkolnych, ale są skłonni przeprowadzać także niszowe zajęcia. Na e-korepetycje.net można znaleźć nauczyciela, który objaśni nam tajniki tworzenia witraży, specyfikę języka paszto czy zasady ergonomii” – zauważa Marcin Gryszko.

Opinie wystawiane korepetytorom przez uczniów są w dużej mierze pozytywne. Średnia ocen przyznawana prowadzącym zajęcia wynosi 4,5 w pięciostopniowej skali, co wskazuje, że osoby decydujący się na udzielanie korepetycji są do tego bardzo dobrze przygotowane i cieszą się sympatią uczniów oraz ich rodziców.

Źródło: e-korepetycje.net

Matematyka uczy myślenia, wnioskowania, samodzielności oraz pokonywania trudności. Nie bez powodu nazywana jest Królową Nauk, gdyż jej znajomość jest niezbędna w dorosłym życiu. Dlatego też, jako wydawnictw0 edukacyjne, Aga Press postanowiło rozwijać pasję do matematyki i logicznego myślenia wśród najmłodszych czytelników.

Za pośrednictwem Ośrodka Rozwoju Edukacji, wydawnictwo otrzymało fundusze z Unii Europejskiej na przygotowanie i wdrożenie projektu „Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie”. W ramach tego projektu przygotowano program nauczania bazujący na rozbudzeniu intuicji matematycznej. Głównym celem jest rozwijanie wśród uczniów pasji do matematyki, tym bardziej, że jak wykazują badania ponad 50% przedszkolaków ma uzdolnienia matematyczne*.

Program posiada szeroką obudowę dydaktyczną wraz z rozwiązaniami multimedialnymi ułatwiającymi koncentrację uwagi. Ważną informacją jest także to, ze program nauczania został stworzony przez autorów wydawnictw podręcznikowych, metodyków, a redagowany przez redaktorów magazynu edukacyjnego „Kumpel”.
Od września program wdrażany jest w 5 szkołach na terenie całej Polski. Nauczyciele otrzymali materiały na każdy dzień pracy dziecka, poradniki, scenariusze lekcji. Wszyscy są z nich bardzo zadowoleni!
Teraz każdy rodzic i nauczyciel może mieć dostęp do tych materiałów.
Wystarczy odwiedzić stronę matematycznawyspa.pl!

Co dokładniemożna znaleźć na stronie www.matematycznawyspa.pl?

– karty pracy dziennej ucznia
– scenariusze lekcji
– poradniki dla nauczycieli
– pomoce multimedialne

Już w najbliższy czwartek 23 października czeka Was niecodzienna lekcja historii transmitowana bezpośrednio z wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN do szkół w całej Polsce. Nauczyciele mogą przygotować uczniów do tych zajęć dzięki udostępnionym na stronie projektu materiałom dydaktycznym.

Lekcję dla szkół podstawowych poprowadzą bracia Tkacz, którzy zagrali w filmie Biegnij, chłopcze, biegnij. Aktorzy opowiedzą o obyczajowości oraz kulturze Żydów. Z kolei gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych poznają najważniejsze elementy wspólnej polsko-żydowskiej historii. Po wystawie oprowadzą ich Maria Seweryn i Maciej Orłoś.

Lekcja będzie dostępna bezpłatnie i bez logowania na stronie internetowej Muzeum POLIN, NINATEKI EDU i Programu 1 Polskiego Radia. Aby w niej uczestniczyć, wystarczy komputer, rzutnik multimedialny oraz połączenie z internetem. Transmisję będzie można również obejrzeć na żywo w telewizji w TVP Historia lub wysłuchać jej na antenie Programu 1 Polskiego Radia. Po emisji lekcja będzie dostępna na stronie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i NINATEKI EDU. Ze strony projektu można pobrać materiały, które pomogą przygotować się do lekcji.

Od 20 do 26 października w ramach tematu tygodnia Widokówki z Polin. Opowieści polsko-żydowskie na stronie NINATEKI będzie można zapoznać się z filmami i audycjami poświęconymi polskiej kulturze żydowskiej.

Pytania dotyczące transmisji prosimy kierować na adres: edukacja@nina.gov.pl lub lekcjanazywo@polin.pl.

Terminy lekcji
23.10.2014, godz. 9:00-9:40
– lekcja dla szkół podstawowych – obejrzyj zapowiedź
23.10.2014, godz. 11:30-12:10
– lekcja dla szkół ponadpodstawowych – obejrzyj zapowiedź

Jest sposób na to, by wykorzystać potencjał nauczycieli, a także… kontrolować absencję pedagogów

Niż demograficzny powoduje, że co roku w Polsce traci pracę kilka tysięcy nauczycieli, a rosnąca liczba pedagogów pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Tymczasem nauczyciele to jedna z najlepiej wykształconych grup zawodowych, na którą przepisy nakładają obowiązek stałego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych. W dobrze pojętym interesie lokalnych społeczności leży, aby ten kapitał ludzki właściwie spożytkować.

Szacuje się bowiem równocześnie, iż ze względu na zwolnienia lekarskie lub nieobecności związane z wycieczkami, zajęciami poza szkołą czy szkoleniami codziennie w szkole nieobecnych jest ok. 5% nauczycieli, co znacząco zakłóca przebieg procesu dydaktycznego. Oznacza to bowiem, że w szkołach prowadzonych przez średniej wielkości gminę każdego dnia nie pojawia się blisko 20 nauczycieli, którzy powinni realizować ponad 350 godzin zajęć tygodniowo. Część z tych zajęć bezpowrotnie przepada; dyrektor placówki, ustawowo zobligowany do zapewnienia realizacji podstawy programowej, musi szukać zastępstwa.

Wsparciem dla dyrektora poszukującego nauczyciela na nagłe lub długotrwałe zastępstwo jest serwis internetowy OKIENKA.EDU.PL, czyli centralna baza nauczycieli, którzy poszukują pracy bądź pracy dodatkowej, a dysponują stosownymi kwalifikacjami, które sami szczegółowo opisują w swoim profilu w serwisie. Dyrektor placówki może przeglądać bazę w poszukiwaniu najwłaściwszego kandydata, posiadającego wymagane uprawnienia i doświadczenie oraz legitymującego się sukcesami zawodowymi.

Serwis nadaje specjalne uprawnienia organom prowadzącym. Organ uzyskuje dostęp do pełnych danych z obszaru gminy lub powiatu i to zarówno na poziomie analitycznym jak i zagregowanym, co umożliwia tworzenie bazy kompetencji oświatowych w regionie oraz bazy potrzeb oświatowych w zakresie zasobów pracy. Taka wiedza o dostępnych zasobach w zestawieniu z potrzebami pozwala m.in. na optymalizację zatrudnienia i wybór najlepszych nauczycieli.

OKIENKA.EDU.PL w organie prowadzącym to również doskonałe narzędzie analityczne przy corocznej pracy z arkuszem organizacyjnym czy do planowania działań w zakresie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Wreszcie serwis ten może stać się elementem kontroli zarządczej w organie prowadzącym, poprzez umożliwianie wypełniania ustawowego obowiązku realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a więc w duchu Ustawy o Finansach Publicznych.

Powstały przy wsparciu funduszy unijnych z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka serwis OKIENKA.EDU.PL jest w tej chwili testowany w gminach i powiatach o najwyższych wskaźnikach EWD; twórcy serwisu założyli bowiem, że to tam szczególnie dba się o wysoki poziom nauczania oraz iż właśnie te organy będą najbardziej otwarte na nowinki i narzędzia technologiczne usprawniające pracę. Ale serwis przyjmuje też zgłoszenia od przedstawicieli innych organów prowadzących, którzy chcieliby bezpłatnie przetestować to rozwiązanie w swojej gminie lub powiecie.
Tak więc z „okienek” skorzystamy wszyscy.

 

Autor: Michał Fijoł

Błędy w szkolnych podręcznikach.

Witam wszystkich, którym będzie się chciało czytać moje wpisy na temat historii, zarówno takiej, jakiej uczy się w szkole jak i tej na nieco wyższym poziomie abstrakcji, czyli dyscypliny naukowej. Od ponad dwudziestu lat pracuję jako nauczyciel historii. Jednak mój punkt obserwacji rzeczywistości szkolnej jest specyficzny.

W polskiej szkole pracowałem krótko. Przez te lata koncentrowałem się głównie na przygotowaniach gimnazjalistów i maturzystów do egzaminów. Można by zatem powiedzieć, że nie tyle uczyłem, co poprawiałem „niedoróbki” po innych kolegach i koleżankach, którym z braku czasu, pomysłu, czy oporu materii uczniowskiej nie do końca udało się omówić przewidziane programem zagadnienia. Wydaje mi się teraz, że po zajęciach z grupą niemal tysiąca uczniów, którzy trafiali do mnie przez te lata z różnych szkół i od różnych nauczycieli, mam sporo ciekawych spostrzeżeń. Chciałbym jednocześnie dodać, że historia i jej uczenie, to dla mnie nie tylko sposób zarabiania na życie, ale i jego sens. Dla mojego pokolenia 40-50-latków historia jest nadal sprawą ważną, o czym świadczy choćby istnienie dodatków historycznych do niemal już wszystkich polskich tygodników. To my je kupujemy!!! O historię potrafimy się kłócić, ona często mocno rozgrzewa nasze emocje. Wciąż nam się wydaje, że – w odróżnieniu od naszych przodków – potrafilibyśmy znaleźć dużo lepsze rozwiązanie problemów, niż to, jakie oni wybrali. Jednak dlaczego dla naszych dzieci te dyskusje są już mało interesujące? Czy filozoficzne pytanie: „po co historia?”, ma jeszcze jakiś sens?

Zacznę od sprawy prozaicznej, która mnie jednak bardzo irytuje, mianowicie liczne błędy, uproszczenia i bezrefleksyjnie powielane mity i stereotypy historyczne w podręcznikach szkolnych. Przejrzałem pod tym kątem publikacje dużych wydawnictw jak PWN, WSIP, Operon i Nowa Era oraz tych rzadziej wybieranych przez nauczycieli historii, np. Znak.

Popularna wśród gimnazjalistów seria „Śladami przeszłości” wydawnictwa Nowa Era dla klas I-III powstała pod redakcją Stanisława Roszaka i wśród recenzentów są tak znani historycy jak prof. Urszula Augustyniak, prof. Henryk Samsonowicza i dr Potr Zbróg, konsultantem merytorycznym była prof. Danuta Musiał.

PO WIĘCEJ ZAPRASZAMY NA BLOG HISTORIA DO POPRAWKI

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij