Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji konkursów przedmiotowych w kolejnym roku szkolnym uprzejmie informuję, iż na terenie województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzone zostaną konkursy przedmiotowe z następujących przedmiotów: język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język hiszpański i informatyka.

We wszystkich ww. konkursach będą mogli wziąć udział zarówno uczniowie IV-VIII klas szkół podstawowych, jak również uczniowie III klas gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.

Opublikowanie projektów programów merytorycznych do poszczególnych konkursów jest planowane na początku czerwca na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

Z poważaniem

 

Mazowiecki Kurator Oświaty

                       /-/

        Aurelia Michałowska

 

 

W województwie mazowieckim od wielu już lat kuratoryjne konkursy przedmiotowe cieszą sie ogromnym zainteresowaniem wśród ambitnych uczniów. Laureaci tych konkursów mogą sobie bowiem wybrać dowolną szkołę ponadgimnazjalną, a wiadomo, że do tych najlepszych w stolicy ustawiają sie w kolejce tłumy chętnych.

Początkowo zreformowane szkoły podstawowe miały być pozbawione szansy udziału w konkursach. W wyniku protestów ostatecznie ogłoszono trzy – z matematyki, jezyka polskiego oraz informatyki. Zdaje się, że coś jednak poszło nie tak…

Wiele zastrzerzeń budzi organizacja konkursu z języka polskiego dla szkół podstawowych. Po pierwsze bardzo późno ogłoszono program merytoryczny, bo dopiero na początku września. Dodatkowo 2 października zmieniono go i na liście lektur „Zemstę” zastapiła „Opowieść wigilijna”, co było sporym zaskoczeniem dla wiekszości uczniów. Zadania konkursowe były bardzo trudne, wymagające zastanowienia oraz zawierały niezrozumiałe dla uczniów polecenia co sprawiło, że było to praktycznie nie do napisania w ciągu półtorej godziny.

Okazuje się także, że zadania na etapie szkolnym konkursu z matematyki dla gimnazjaistów były tak trudne, że do kolejnego etapu przeszlo zaledwie ok. 40 uczniów z całego województwa! Gdy obniżono próg zdawalności o 11 punktów ta liczba zwiększyła sie do 201 uczniów, a to i tak rażąco mniej niż w latach poprzednich. Co to oznacza? Do dalszych etapów przeszły jednostki wybitne, a odpadło wielu uzdolnionych, chętnych do poszerzania swojej wiedzy uczniów, dla których udział w konkursie był impulsem do dalszej nauki.W tym roku tak nie bedzie…

Konkurs na Nauczyciela Roku organizowany jest od szesnastu lat przez „Głos Nauczycielski”, tygodnik powiązany ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Poprzedziła obchodzony w sobotę Dzień Edukacji Narodowej.

Tytuł Nauczyciela Roku 2017 przypadł Marcie Florkiewicz-Borkowskiej, nauczycielce w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach. Pani Marta uczy języka niemieckiego, zajęć technicznych oraz artystycznych, jest opiekunką Samorządu Uczniowskiego, trenerkaą, edukatorką, arteterapeutką.

Jury konkursu, na czele którego stoi przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk prof. Stefan M. Kwiatkowski, przyznało także dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Ewa Broda – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim i Alicja Gałęziowska – nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Nowym Sączu, po przekształceniu w Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Kochanowskiego.

Konkursowa kapituła, w skład której wchodzą wszyscy dotychczasowi zdobywcy tytułu Nauczyciela Roku, przyznała też honorowy tytuł „Przyjaciela Szkoły”. Otrzymała go Dominika Kulczyk, prezes i współzałożycielka Kulczyk Foundation.

Studiujesz lub niedawno ukończyłeś/łaś studia, masz marzenie związane z dalszą edukacją lub rozwojem kariery zawodowej i potrzebujesz środków finansowych na jego realizację?W programie Stypendium z Wyboru możesz zdobyć od 1 000 zł do 5 000 zł na cel, który przybliży Cię do wymarzonej kariery. Wystarczy atrakcyjna prezentacja pomysłu i wsparcie internautów. Laureaci wybierani są w otwartym głosowaniu internautów, w którym każdy może wziąć udział.

Projekty, które zebrały blisko milion głosów

Warto brać udział w Stypendium z Wyboru przede wszystkim dlatego, że program ten nie jest ujęty w jakieś sztywne ramy, regulacje oraz wytyczne. Pomaga realizować marzenia, jakie by one nie były – wspomina Daniel Wielgus, który w IV edycji programu otrzymał dofinansowanie na udział w Akademii Młodych Dyplomatów.

W ramach Stypendium z Wyboru zrealizowano już 76 marzeń, a wśród zwycięzców czterech edycji są młodzi naukowcy, pasjonaci egzotycznych języków obcych oraz artyści. Jedynym warunkiem udziału w programie jest powiązanie projektu z celem zawodowym lub edukacyjnym. Zwycięzcy Stypendium z Wyboru wybierani są podczas otwartego głosowania internautów. Każdy, kto wesprze uczestnika Stypendium z Wyboru swoim głosem, bierze udział w losowaniu tabletu.

 – W Stypendium z Wyboru nie liczą się wyniki w nauce czy sytuacja materialna kandydatów, ale ich kreatywność i pasja. Młodzi ludzie chcą rozwijać się także poza studiami, realizować swoje projekty, a my im to umożliwiamy – podkreśla Katarzyna Godlewska, prezes Fundacji Absolvent.pl.

Program realizowany jest we współpracy z Mecenasami – firmami, które pomagają młodemu pokoleniu w realizacji pasji zawodowych i finansowo wspierają ich rozwój. Mecenasem Strategicznym V edycji Stypendium z Wyboru jest Nestlé Polska.

Angażujemy się w Stypendium z Wyboru, gdyż jest to doskonała okazja do wspierania młodych ludzi, którym my w Nestlé od lat mocno kibicujemy. Wierzymy, że program Stypendium z Wyboru będzie prawdziwym festiwalem kreatywności i pozwoli na odkrycie wielu talentów wśród młodych ludzi – przekonuje Edyta Iroko z Nestlé Polska.

Stypendium dla każdego

Do udziału w Stypendium z Wyboru może zgłosić się student i absolwent do pierwszego roku po ukończeniu studiów, w tym także studenci studiów podyplomowych i doktoranckich do 30. roku życia. W pierwszym etapie programu należy przygotować atrakcyjny projekt w formie video, prezentacji lub eseju. Cel zgłoszenia musi być ściśle związany z rozwojem zawodowym lub edukacją. Nagrodzonych zostanie od kilku do kilkunastu projektów, które otrzymają największą liczbę głosów internautów w drugim etapie programu. Zgłoszenia można przesyłać do 8 listopada na www.stypendiumzwyboru.pl.

Stypendium z Wyboru organizowane jest przez Fundację Absolvent.pl. Wśród Mecenasów V edycji znaleźli się m.in.: Nestlé Polska, Budimex oraz Mediacap.

Więcej informacji na temat Stypendium z Wyboru znaleźć można na stronie www.stypendiumzwyboru.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com/stypendiumzwyboru.

Program Festiwalu Nauki podzielony jest na trzy części: program lekcji iprogram spotkań. Lekcje festiwalowe przeznaczone są dla zorganizowanych grup szkolnych, więcej informacji o nich znajdą Państwo w zakładce „Dla Szkół”.

Program spotkań podzielony jest na:

  • Debaty główne
  • Kluby – spotkania popołudniowe, otwarte dla wszystkich, odbywające się od 26 do 30 września
  • Spotkania weekendowe – w weekendy 24-25 września i 01-02 października
  • Wieczór z Nauką – wieczorne spotkania odbywające się 30 września

Każda lekcja i spotkanie ma w serwisie rozbudowany opis z odnośnikami ułatwiającymi odnalezienie podobnych wydarzeń według różnych kryteriów: dziedzin, typów szkół i klas dla lekcji, typów spotkań oraz organizatorów. Poniższe odnośniki prowadzą do stron wyszukiwania lekcji i spotkań według różnych schematów, tak aby najłatwiej było Państwu odnaleźć interesujące wydarzenia

Program »

http://festiwalnauki.edu.pl/

Źródło informacji: 

Dobra informacja dla wszystkich pasjonatów historii!!! W roku szkolnym 2016/2017 rusza pierwsza edycja Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów.

Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Historyczne, które już od czterdziestu dwóch lat organizuje Olimpiadę Historyczną dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zasady udziału w Olimpiadzie zostały określone w regulaminie, który znajduje się na stronie: http://gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl/ Celem Olimpiady jest wspieranie zainteresowania historią i doskonalenie umiejętności historycznych uczniów.

Chętni mogą zgłaszać swój udział do 2 października 2016 r.

Uwaga! Uczestnicy powinni się rejestrować przez komisje szkolne (międzyszkolne) za pośrednictwem strony internetowej: http://gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl/formularz-zgloszeniowy

Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 r. przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Początki FDS to dwa zasadnicze programy: Moje Stypendium i E-wolontariat, które z czasem dały początek wielu innym działaniom. Najważniejszym celem Fundacji jest rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce.

1. Fundacja prowadzi portale:

  • www.mojestypendium.pl – największą w Polsce bazę stypendiów i konkursów dla uczniów, studentów i doktorantów. Każdy znajdzie tu cos dla sibie!
  • www.e-wolontariat.pl – jedyną w Polsce stronę poświęconą działaniom społecznym realizowanym przy współpracy internautów-wolontariuszy za pośrednictwem Internetu.
  • www.tudu.org.pl – pierwszą w Polsce platformę umożliwiającą społeczne działanie on-line, czyli e-wolontariat na rzecz organizacji pozarządowych i grup aktywistów.

 

„Zwolnieni z Teorii” to ogólnopolska olimpiada kierowana do studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej celem jest rozwój praktycznych umiejętności uczestników z zakresu zarządzania projektami oraz inspiracja do aktywności społecznej.

Wyzwaniem uczestników jest zrealizowanie własnego projektu społeczneago. Ułatwia to interaktywny portal, a pomagają doświadczeni mentorzy.

Wszyscy, którym uda się dokończyć projekt, dostają certyfikaty z zarządzania o międzynarodowej rozpoznawalności. Najlepsi zostają wyróżnieni prestiżowymi tytułami.

 
Finaliści nie są zwalniani z matury, jak to się dzieje w przypadku innych olimpiad przedmiotowych. Zyskują jednak certfikat, o który zwykle starają się menadżerowie średniego szczebla, zwykle 30-latki pracujące w dużych korporcjach.
 
Olimpiadę organizuje Social Wolves – start-up społeczny z Polski. Działają na rzecz odpowiedzialnej i kompetentnej kadry zarządzającej. Ich celem jest doświadczanie młodych prowadzeniem projektów społecznych na całym świecie.
 
Więcej informacji na stronie: zwolnienizteorii.pl
 

Wielu zdolnych gimnazjalistów ma ograniczone możliwości rozwoju edukacyjnego. Właśnie dlatego powstał ogólnopolski program stypendialny „Klasa”, którego celem jest wsparcie nauki młodych uczniów w renomowanych liceach ogólnokształcących w pięciu miastach w Polsce – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie. Wśród absolwentów programu można dziś znaleźć prawników, aktorów, a nawet pilotów wojskowych. Rekrutacja do XIV edycji „Klasy” trwa tylko do 28 kwietnia br.

Uczestnicy „Klasy” to wyjątkowe, młode osoby, które wysoko stawiają sobie poprzeczkę i nie spoczywają na laurach. Chociaż początkowo bardzo często brakuje im wiary w swoje możliwości, to jako stypendyści programu nabierają pewności siebie i odważnie realizują swoją marzenia. Dowodem na to są ich liczne osiągnięcia zawodowe, naukowe czy artystyczne.

Stypendyści naszego programu są uczniami ambitnymi, z ponadprzeciętnymi wynikami w nauce. Są to osoby, które bardzo ciężko pracują, także na rzecz innych, angażując się społecznie i dzieląc się tym co potrafią robić najlepiej mówi Małgorzata Zdzienicka–Grabarz, prezes Fundacji BGŻ BNP Paribas.Wśród 650 uczestników programu znaleźć można olimpijczyków startujących w międzynarodowych konkursach, piosenkarzy, aktywnych działaczy społecznych, polonistów, filologów, ekonomistów, matematyków, prawników, biochemików oraz inżynierów różnych specjalności, a nawet pilotów wojskowych. To właśnie oni są dziś najlepszymi ambasadorami „Klasy” – dodaje.

Historie wyjątkowych i pełnych pasji osób takich, jak Magdalena Sowa z Czajęczyc w woj. małopolskim, Mariola Andrasik z Platerowa w woj. mazowieckim, Magdalena Pyrz z Oleśnicy w woj. świętokrzyskim, Piotr Godzisz z Połańca w woj. świętokrzyskim oraz Dominik Rybiałek ze Stobnicy w woj. łódzkim pokazują, w jaki sposób byli stypendyści potrafią rozwijać swoje talenty i wytrwale dążyć do realizacji swoich ambitnych planów.

Realizowany od 2003 r. program stypendialny „Klasa” skierowany jest do absolwentów gimnazjów pochodzących z miejscowości do 100 tys. mieszkańców ze średnią ocen co najmniej 4,5. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie tych, którym sytuacja ekonomiczna w rodzinach nie pozwoliłaby na kontynuowanie nauki w renomowanych szkołach. Czteroletnie stypendium gwarantuje: pełne wsparcie finansowe w trakcie nauki w liceum – każdy uczestnik ma zapewniony pobyt w internacie, pełne wyżywienie, podręczniki, a także comiesięczne kieszonkowe oraz stypendium na I rok studiów.

Aby wziąć udział w programie, wystarczy odwiedzić stronę internetową www.fundacja.bgzbnpparibas.pl, zapoznać się z kryteriami naboru oraz wypełni

formularz on-line pod adresem http://www.fundacja.bgzbnpparibas.pl/klasa_bgz/Aplikacja_on_line.html.

.***

Fundacja BGŻ BNP Paribas została powołana do życia w 2006 roku. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie edukacji, kultury oraz solidarności społecznej, podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz kształtowania postaw obywatelskich oraz rozwoju przedsiębiorczości i świadomości finansowej, a także wspieranie idei wolontariatu, popularyzacja tej formy zaangażowania w sektorze finansowym i rozwijanie wolontariatu pracowniczego w Banku.

Fundacja wspiera i propaguje inicjatywy służące podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, wywodzącej się z regionów oraz rodzin dotkniętych ubóstwem.


Fundacja Centrum Solidarności zaprasza wszystkich uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego pt. „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Nagrody są cenne – można wygrać indeksy na studia, stypendia naukowe oraz publikacje Instytutu Pamięci Narodowej. Chęć udziału w konkursie można zgłaszać do 15 listopada.

Szczegóły na: olimpiadasolidarnosci.pl

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij