Strona główna Kalkulator punktów
Jak obliczyć punkty do liceum ze średniej ocen i wyników egzaminów - Kalkulator punktów.

Punkty do liceum lub innej szkoły średniej

Wraz  z reformą oświaty pojawiły się w szkołach egzaminy zewnętrzne oraz punktowy system ich oceniania. Gimnazjalista rozpoczynający trzecią klasę powinien wiedzieć, że od tego, ile punktów dostanie za świadectwo, egzaminy i inne osiągnięcia, zależy jego dalsza droga edukacyjna i swoboda wyboru przyszłej szkoły.

Egzamin gimnazjalny trzeba obowiązkowo napisać, żeby ukończyć gimnazjum i potem pójść do liceum (czy innej szkoły średniej). Lepiej napisać go na 0 punktów niż wcale. Jeżeli nieobecność podczas egzaminu wynika z choroby czy innych zdarzeń losowych - można go napisać w innym, wyznaczonym specjalnie terminie. Jeżeli zaś nie jest tak usprawiedliwiona - gimnazjalista będzie musiał powtarzać trzecią klasę.

W ubiegłych latach gimnazjalista mógł dostać maksymalnie 200 punktów i w tym roku szkolnym też się to nie zmieni. Połowę, czyli 100 punktów można zdobyć za egzamin kończący trzecią klasę. Wraz ze zmianą formuły egzaminu od 2012 roku wyniki z 5 egzaminów przedmiotowych (tzn. języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego na poziomie podstawowym) będą przeliczane w procentach. CKE przyjęła taki oto przelicznik: 0,2 punktu rekrutacyjnego za każdy 1 procent wyniku egzaminacyjnego.

Drugą połowę stanowią punkty za oceny na świadectwie i tzw. inne osiągnięcia ucznia. Maksymalną liczbę punktów na egzaminie trudno zdobyć, to się pewnie zdarza niezwykle rzadko. Jeżeli dobre, renomowane licea przyjmują kandydatów, którzy potrafią zgromadzić około 150 punktów, gimnazjalista musi nie tylko solidnie przygotować się do egzaminu, ale i zadbać o zdobycie jak największej liczby punktów także z tej drugiej puli.
Pamiętaj o tym, że w każdym województwie przyjęto nieco inne zasady naliczania dodatkowych (poza egzaminem) punktów. A przecież te dodatkowe punkty do liceum czy technikum mogą mieć znaczący wpływ na wyniki rekrutacji.

Aż 100 punktów - to bardzo dużo. Można je uzbierać za: oceny na świadectwie z 4 przedmiotów wybranych przez kuratorium (obowiązkowo za język polski), za średnią z ocen lub posiadanie świadectwa z "czerwonym paskiem", za udział i sukcesy w konkursach przedmiotowych i tematycznych, honorowanych przez konkretne kuratorium, za osiągnięcia sportowe i artystyczne, wreszcie za... rodzinę (niektóre szkoły premiują kandydatów, którzy w bliskiej rodzinie mają absolwentów tej szkoły).

Życzymy powodzenia na egzaminach!
Punkty do liceum (lub innej szkoły średniej) będą decydowały podczas rekrutacji o tym, do jakiej szkoły traficie.

Z rozwijanej listy wybierz interesujące Cię województwo.