Strona główna Egzamin gimnazjalny Pytania, które już były na egzaminach chemia - zagadnienia

Chemia - zagadnienia do egzaminu

Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 
Z analizy testów CKE przeprowadzonej przez nauczycieli Firmy "MARKA", wynika, iż pewne zagadnienia w testach egzaminacyjnych w latach 2002-2008 pojawiały się w częściej niż inne. Wielce prawdopodobne, że i w tym roku można spodziewać się tego typu tematów tzw. "pewniaków".
Wiedza i umiejętności potrzebne z zakresu:
 1. Integrowanie wiedzy z różnych działów chemii i innych dziedzin nauki, np. fizyki, matematyki, biologii i geografii - określanie stężeń różnych roztworów (np. woda morska),
 2. pisanie i wyrównywanie równań reakcji otrzymywania tlenków, wodorotlenków, zasad, kwasów i soli; interpretowanie zapisanych procesów (np. reakcje zobojętniania); znajomość właściwości grup związków; zapisywanie reakcji jonowych zobojętniania na podstawie reakcji cząsteczkowych,
 3. zapisywanie wzorów sumarycznych, kreskowych substancji (z punktu 2) oraz podawanie nazw chemicznych, a dla niektórych minerałów również nazw zwyczajowych (np. wapień, wapno palone, saletra amonowa),
 4. opisywanie i uzupełnianie schematów, rysunków i tabel (np. schematów przebiegu doświadczeń metali z kwasem, określenie funkcji przyrządów na rysunku),
 5. rozwiązywanie zadań rachunkowych z wykorzystaniem wzorów chemicznych, matematycznych, a także fizycznych (np. stężenie procentowe, gęstość),
 6. wyjaśnianie zależności między budową atomu a położeniem pierwiastka w układzie okresowym pierwiastków, przewidywanie budowy wewnętrznej atomu (liczba powłok i elektronów walencyjnych),
 7. znajomość podstawowych grup związków organicznych i reakcji ich otrzymywania oraz reakcji charakterystycznych (podstawianie, przyłączanie),
 8. umiejętność określenia funkcji biologicznych związków organicznych np. alkany, cukry, białka.

Do tej pory na egzaminach pojawiały się pytania dotyczące m.in.
 • przebiegu doświadczeń na podstawie przedstawionych schematów,
 • formułowanie spostrzeżeń, wniosków, pisanie równań reakcji,
 • zadania z wykorzystaniem stężeń procentowych,
 • odczytywanie i interpretowanie wielkości z wykresu,
 • wzory i nazwy związków organicznych (kwasy, estry).Opracowała mgr Ewa Kotara-Szopa - nauczycielka w LO im. Herberta

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie - www.marka.edu.pl