Strona główna Egzamin gimnazjalny

Podręczny zbiór informacji dla gimnazjalistów:

Egzamin gimnazjalny jest egzaminem zewnętrznym i powszechnym, który zdają w tym samym terminie uczniowie trzecich klas gimnazjów w całej Polsce.
Zestawy zadań egzaminacyjnych ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) na podstawie propozycji przekazanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. One też odpowiadają za przeprowadzenie egzaminów na swoim terenie.