Strona główna Aktualności Egzaminy Wyniki Sprawdzianu Szóstoklasisty 2012

Wyniki Sprawdzianu Szóstoklasisty 2012

Średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów podczas tegorocznego ogólnopolskiego sprawdzianu to 22,75 punktów na 40 możliwych.

Średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów w ubiegłym roku to 25,27 punktów na 40 możliwych, dwa lata temu 24,56 punktów, a trzy lata temu 25,8 punktów.

Sprawdzian, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma kontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce (w tym liczenie).

W teście rozwiązywanym przez szóstoklasistów było 26 zadań. 20 z nich to zadania zamknięte - należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych, były też zadania otwarte - uczeń musiał sam napisać odpowiedź. Szóstoklasiści musieli też napisać dwa teksty własne na zadany temat.

Ze wstępnej informacji CKE wynika, że jeśli chodzi o czytanie, średni wynik szóstoklasistów w tym roku wyniósł 6,25 na 10 możliwych punktów, pisanie - 5,88 na 10 pkt., rozumowanie - 4,11 na 8 pkt., korzystanie z informacji - 2,79 na 4 pkt., wykorzystywanie wiedzy w praktyce - 3,72 na 8 pkt.

Źródło: CKE